Tijdens de crisis is het aantal mensen met betalingsachterstanden op lopende hypotheken en met een restschuld na het aflossen van de hypotheek sterk toegenomen. De afdeling Bijzonder Beheer binnen een bank stelt daarom hoge eisen aan de kennis van zaken van haar taxateurs. Voor Bijzonder Beheer wordt gespecialiseerd inzicht verwacht op de volgende onderdelen; De waarde, het gebruik en de courantheid van de woning, de (feitelijke)staat van onderhoud van de woning en de verhuurbaarheid. Dit inzicht wordt naast gangbare elementen uit het CHF model verkregen door bijzondere uitgangspunten die als opinie worden weergegeven in het rapport. Er wordt een uitgebreider commentaar op referentiepanden (verkocht en bij voorkeur ook te koop) gegeven, daarnaast geeft een zeer uitgebreide fotopresentatie inzicht in het geheel. Rob Pillen is ervaringsdeskundig op dit vlak en verricht deze werkzaamheden voor diverse landelijk werkende tussenpersonen en financiële instellingen. Uw aanvraag zien wij graag tegemoet.