Pillen en van Zwam is aangesloten bij onderstaande validatie-instituten.

Deze validatie-instituten (keuren) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij deze instituten aanmelden.

 

Kamer van Koophandel: Wij zijn aangesloten onder nummer: 9181515.

 

 

 

 

VastgoedPRO: Wij zijn aangesloten onder nummer 15314.  Door het lidmaatschap van VastgoedPRO confirmeert Pillen & van Zwam Makelaardij en Verzekeringen zich aan de richtlijnen zoals deze voor de aangesloten leden gelden. Dit lidmaatschap betekent voor de consument extra zekerheden in de vorm van o.m.: uniforme consumentenvoorwaarden, onafhankelijkheid (voor 1 partij tegelijk optreden), betrouwbaarheid, verplicht gestelde permanente educatie en een laagdrempelige geschillencommissie.

Erkend hypotheek adviseur (SEH): Wij zijn aangesloten onder nummer 17472. Als u een woning wilt kopen, dan laat u zich goed adviseren door een Erkend Hypotheekadviseur. Logisch toch? Het gaat immers om de grootste aankoop in uw leven. Wanneer u voor een Erkend Hypotheekadviseur kiest, kiest u voor de zekerheid van een ervaren en deskundig financieel adviseur. Hij of zij is een vakman die u inzicht biedt in uw persoonlijke financiële situatie. Hij bespreekt wat u belangrijk vindt in uw leven en bekijkt samen met u hoe u dit kunt financieren, nu en in de toekomst. Zo houdt u doorlopend grip op uw financiën. Dat geeft zekerheid en rust en dat is prettig.

Kifid: Wij zijn aangesloten onder nummer: 300.015224. Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP). 

AFM: Wij zijn aangesloten onder nummer: 12041567. De AFM heeft verschillende manieren om ervoor te zorgen dat bedrijven en personen op de financiële markten zich aan de wetten en regels houden. Bijvoorbeeld: De AFM geeft vergunningen aan financiële ondernemingen om financiële producten te mogen aanbieden of adviseren, of om daarin te bemiddelen De AFM geeft ook vergunningen aan ondernemingen om beleggingsdiensten te verlenen. Voordat de AFM een vergunning geeft kijkt de AFM of de onderneming financieel gezond is. En of de bestuurders deskundig en betrouwbaar zijn. De AFM treedt op tegen ondernemingen die zonder de vereiste vergunning werken.  

Vastgoedcert: Wij zijn aangesloten onder nummer: RMT06.609.3741. De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Om sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars en taxateurs o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht.